cancer-cases-rise-10-in-4-years-to-13-9-lakh

కాన్సర్ మహమ్మారి ఎంతో ప్రమాదకరం

కాన్సర్ మహమ్మారి ఎంతో ప్రమాదకరం అని మన్నదరికి తెలుసు అలాంటి మహమ్మారి చేతిలోచిక్కీ మన దేశంలోచాల మంది బాధపడుతున్నారు. గత నాలుగు సంవత్సరాల నుండి మన దేశంలో పది శాతం కాన్సర్ కాసెస్లు పెరిగిన్నటు తెలుస్తుంది 2025 కి వచ్చే సరికి ఈసంఖ్య సుమారు 15 .7 లక్షలకు చేరవచ్చు అని అంచ్చన వేస్తున్నారు.2020 లో National Cancer Registry Programme వారు ఇచ్చినా రిపోర్ట్ ప్రకారం 2016 లో మన దేశం లో మొత్తం 12 […]

Continue Reading